ลงทะเบียนสมัครสมาชิก
ห้องแนวข้อสอบสาธิต
 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)

ประวัติการสมัคร
ปีสอบ ขายใบสมัคร วันที่สอบ รอบการสอบ วันประกาศผล จำนวนที่รับ จำนวนผู้สอบ
2557 2 ธ.ค. 2557 - 20 ธ.ค. 2557 18 ธ.ค. 2557 - 20 ธ.ค. 2557 8:30 - 10:00 24 ม.ค. 2557 ประมาณ 50 คน (บุคคลทั่วไปหลักสูตรภาคปกติ) -
2556 3 ธ.ค. 2555 - 21 ธ.ค. 2555 19 ม.ค. 2556 8:30 - 10:00 31 ม.ค. 2556 ประมาณ 50 คน (บุคคลทั่วไปหลักสูตรภาคปกติ) -
2554 1 ธ.ค.-17 ธ.ค. 2553 22 ม.ค. 2554 8:30 - 10:00 31 ม.ค. 2554 40 คน (บุคคลทั่วไป) 488 คน
2553 1 ธ.ค.-18 ธ.ค. 2552 23 ม.ค. 2553 8:30 - 10:00 5 ก.พ. 2553 100 คน บุคคลภายนอก 30 คน 458 คน
2552 15 ธ.ค.-24 ธ.ค. 2551 1 ก.พ. 2552 8:30 - 10:00 5 ก.พ. 52 100 คน บุคคลภายนอก 30 คน 426 คน
2551 12 ธ.ค.-22 ธ.ค. 2550 27 ม.ค. 2551 8:30 - 10:00 30 ม.ค. 2551 100 คน บุคคลภายนอก 30 คน 981 คน
2550 12 ธ.ค.-22 ธ.ค. 2549 20 ม.ค. 2550 8:30 - 10:00 29 ม.ค. 2550 100 คน บุคคลภายนอก 30 คน 985 คน

แนวข้อสอบ
วิชาที่สอบ : เน้นภาษาไทยคำที่เขียนถูกต้อง คำที่เขียนผิด ฟังเรื่องและจำใจความโดยให้ตอบคำถามจาก เรื่องที่ฟัง อาจจะเป็นการวาดรูปเรื่องราว รูปสัตว์ที่มีในเรื่องที่เล่า สิ่งที่ควรรู้สำหรับเด็กเช่น อะไรเป็นโลหะ สิ่งไหนทำจากแก้ว ไม่เน้นข้อสอบเชาว์ จะให้นักเรียนนำอุปกรณ์เครื่องเขียนไปด้วย  เช่นดินสอ ดินสอสี ไม้บรรทัด ยางลบ
เวลาที่สอบ : ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง
จำนวนข้อสอบ :