ลงทะเบียนสมัครสมาชิก
ห้องแนวข้อสอบสาธิต
 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการสมัคร
ปีสอบ จำหน่ายใบสมัคร วันที่สอบ รอบการสอบ วันประกาศผล จำนวนที่รับ จำนวนผู้สอบ
2560 20 ก.พ. 2560 - 24 ก.พ. 2560 21 มี.ค. 2560 รอบ1(8:30 - 10:00),รอบ2(10:30 - 12:00) - - -
2559 1 ก.พ. 2559 - 3 ก.พ. 2559 15 มี.ค. 2559 รอบ1(8:30 - 10:00),รอบ2(10:30 - 12:00) 23 มี.ค. 2559 100 คน 2,200 คน
2557 3 ก.พ. 2557 - 7 ก.พ. 2557 18 มี.ค. 2557 รอบ1(8:30 - 10:00),รอบ2(10:30 - 12:00) 26 มี.ค. 2557 100 คน 2,100 คน
2556 4 ก.พ. 2556 - 8 ก.พ. 2556 19 มี.ค. 2556 รอบ1(8:30 - 10:00),รอบ2(10:30 - 12:00) 27 มี.ค. 2556 100 คน 2,460 คน
2555 20 ก.พ.-24 ก.พ. 2555 3 เม.ย. 2555 รอบ1(8:30 - 10:00),รอบ2(10:30 - 12:00) 10 เม.ย. 2555 100 คน -
2554 31 ม.ค. - 4 ก.พ. 2554 15 มี.ค. 2554 รอบ1(8:30 - 10:00),รอบ2(10:30 - 12:00) 23 มี.ค. 2554 100 คน 2,598 คน
2553 1 ก.พ.-5 ก.พ. 2553 16 มี.ค. 2553 รอบ1(8:30 - 10:00),รอบ2(10:30 - 12:00) 23 มี.ค. 2553 100 คน 2,646 คน
2552 10 ก.พ.-15 ก.พ. 2552 17 มี.ค. 2552 รอบ1(8:30 - 10:00),รอบ2(10:30 - 12:00) 25 มี.ค. 2552 ประกาศผล 102 คน 2,690 คน
2551 11 ก.พ.-15 ก.พ. 2551 18 มี.ค. 2551 รอบ1(8:30 - 10:00),รอบ2(10:30 - 12:00) 25 มี.ค. 2551 100 คน 2,015 คน
2550 12 ก.พ.-16 ก.พ. 2550 20 มี.ค. 2550 รอบ1(8:30 - 10:00),รอบ2(10:30 - 12:00) 27 มี.ค.2550 100 คน 2,060 คน

แนวข้อสอบ
วิชาที่สอบ : ส่วนใหญ่เป็นข้อสอบเชาว์ปัญญาไม่เน้นวิชาการ
เวลาที่สอบ : ประมาณ 1 ชั่วโมง สอบช่วงเช้าโดยแบ่งการสอบเป็น 2 รอบ
จำนวนข้อสอบ :