ลงทะเบียนสมัครสมาชิก
ห้องแนวข้อสอบสาธิต
 

 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการสมัคร
ปีสอบ จำหน่ายใบสมัคร วันที่สอบ รอบการสอบ วันประกาศผล จำนวนที่รับ จำนวนผู้สอบ
2560 6 ก.พ. 2560 - 9 ก.พ. 2560 21 มี.ค. 2560 9:30 - 12:30 2 เม.ย. 2560 280 คน280 คน บุคคลภายนอก 130 คน -
2559 8 ก.พ. 2559 - 11 ก.พ. 2559 15 มี.ค. 2559 9:30 - 12:30 27 มี.ค. 2559 280 คน280 คน บุคคลภายนอก 130 คน 3,600 คน
2558 9 ก.พ. 2558 - 12 ก.พ. 2558 17 มี.ค. 2558 9:30 - 12:30 29 มี.ค. 2558 280 คน280 คน บุคคลภายนอก 130 คน 3,600 คน
2557 10 ก.พ. 2557 - 13 ก.พ. 2557 18 มี.ค. 2557 9:30 - 12:30 30 มี.ค. 2557 280 คน280 คน บุคคลภายนอก 130 คน 3,620 คน
2556 11 ก.พ. 2556 - 15 ก.พ. 2556 19 มี.ค. 2556 9:30 - 12:30 31 มี.ค. 2556 280 คน บุคคลภายนอก 130 คน -
2555 20 ก.พ.-24 ก.พ. 2555 3 เม.ย. 2555 9:30 - 12:30 13 เม.ย. 2555 280 คน บุคคลภายนอก 130 คน -
2554 7 ก.พ.-11 ก.พ. 2554 15 มี.ค. 2554 9:30 - 12:30 27 มี.ค. 2554 280 คน บุคคลภายนอก 130 คน -
2553 8 ก.พ.-12 ก.พ. 2553 16 มี.ค.2553 9:30 - 12:30 28 มี.ค.2553 280 คน บุคคลภายนอก 130 คน ประมาณ3,200 คน
2552 10 ก.พ.-13 ก.พ. 2552 17 มี.ค. 2552 9:30 - 12:30 29 มี.ค. 2552 280 คน บุคคลภายนอก 130 คน 2,884 คน
2551 11 ก.พ.-15 ก.พ. 2551 18 มี.ค. 2551 9:30 - 12:30 30 มี.ค. 2551 260 คน บุคคลภายนอก 130 คน 2,730 คน
2550 12 ก.พ.-16 ก.พ. 2550 13 มี.ค. 2550 9:30 - 12:30 25 มี.ค.2550 260 คน บุคคลภายนอก 130 คน 2,780 คน

แนวข้อสอบ
วิชาที่สอบ : ข้อสอบเชาว์ 50 % ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,ความรู้ทั่วไป 50 % สัดส่วนขึ้นอยู่กับคณะกรรมการในแต่ละปีด้วย
เวลาที่สอบ : ประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง มีพักครึ่งเพื่อดื่มนมและเข้าห้องน้ำ
จำนวนข้อสอบ : มีข้อสอบประมาณ 60 ข้อ ตอบในกระดาษคำตอบแบ่งออกเป็น 6 ชุด ชุดละ 10 ข้อ กระดาษคำตอบจะมีด้วยกันหลายสีเพื่อจะได้เลือกตอบได้ถูกชุด และให้กระดาษทดเป็นสีเหลือง