ข้อมูลการรับสมัครย้อนหลัง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฝ่ายประถม).

ปี 2562

โรงเรียน ปี 2562
จำหน่ายใบสมัคร ออนไลน์ 21-25 ม.ค. 2562
รับที่อาคาร1 11-13 ก.พ. 2562
วันที่รับสมัคร 9-10 มี.ค. 2562
วันที่สอบ 20 มี.ค. 2562
วันที่ประกาศผล 31 มี.ค. 2562
จำนวนที่รับ 280 คน บุคคลภายนอก 130 คน
จำนวนผู้สมัคร(คน) -

ปี 2560 - 2561

โรงเรียน ปี 2560 ปี 2561
จำหน่ายใบสมัคร 6 - 9 ก.พ. 2560 22 - 26 ม.ค. 2561
วันที่รับสมัคร 11-12 มี.ค. 2560 10 - 11 มี.ค. 2561
วันที่สอบ 21 มี.ค. 2560 21 มี.ค. 2561
วันที่ประกาศผล 2 เม.ย. 2560 1 เม.ย. 2561
จำนวนที่รับ 280 คน บุคคลภายนอก 130 คน 280 คน บุคคลภายนอก 130 คน
จำนวนผู้สมัคร(คน) - -

ปี 2558 - 2559

โรงเรียน ปี 2558 ปี 2559
จำหน่ายใบสมัคร 9 - 12 ก.พ. 2558 8 - 11 ก.พ. 2559
วันที่รับสมัคร 7-8 มี.ค. 2558 -
วันที่สอบ 17 มี.ค. 2558 15 มี.ค. 2559
วันที่ประกาศผล 29 มี.ค. 2558 27 มี.ค. 2559
จำนวนที่รับ 280 คน บุคคลภายนอก 130 คน 280 คน บุคคลภายนอก 130 คน
จำนวนผู้สมัคร(คน) ประมาณ 3,600 คน ประมาณ 3,600 คน

ปี 2556 - 2557

โรงเรียน ปี 2556 ปี 2557
จำหน่ายใบสมัคร 11 - 15 ก.พ. 2556 10 - 13 ก.พ. 2557
วันที่รับสมัคร - 8-9 มี.ค. 2557
วันที่สอบ 19 มี.ค. 2556 18 มี.ค. 2557
วันที่ประกาศผล 31 มี.ค. 2556 30 มี.ค. 2557
จำนวนที่รับ 280 คน บุคคลภายนอก 130 คน 280 คน บุคคลภายนอก 130 คน
จำนวนผู้สมัคร(คน) - 3,620 คน

ปี 2554 - 2555

โรงเรียน ปี 2554 ปี 2555
จำหน่ายใบสมัคร 7-11 ก.พ. 2554 20-24 ก.พ. 2555
วันที่รับสมัคร - -
วันที่สอบ 15 มี.ค. 2554 3 เม.ย. 2555
วันที่ประกาศผล 27 มี.ค. 2554 13 เม.ย. 2555
จำนวนที่รับ 280 คน บุคคลภายนอก 130 คน 280 คน บุคคลภายนอก 130 คน
จำนวนผู้สมัคร(คน) - -

ปี 2552 - 2553

โรงเรียน ปี 2552 ปี 2553
จำหน่ายใบสมัคร 10-13 ก.พ. 2552 8-12 ก.พ. 2553
วันที่รับสมัคร - -
วันที่สอบ 17 มี.ค. 2552 16 มี.ค.2553
วันที่ประกาศผล 29 มี.ค. 2552 28 มี.ค.2553
จำนวนที่รับ 280 คน บุคคลภายนอก 130 คน 280 คน บุคคลภายนอก 130 คน
จำนวนผู้สมัคร(คน) 2,884 คน ประมาณ 3,200 คน

ปี 2550 - 2551

โรงเรียน ปี 2550 ปี 2551
จำหน่ายใบสมัคร 12-16 ก.พ. 2550 11-15 ก.พ. 2551
วันที่รับสมัคร - -
วันที่สอบ 13 มี.ค. 2550 18 มี.ค. 2551
วันที่ประกาศผล 25 มี.ค.2550 30 มี.ค. 2551
จำนวนที่รับ 260 คน บุคคลภายนอก 130 คน 260 คน บุคคลภายนอก 130 คน
จำนวนผู้สมัคร(คน) 2,780 คน 2,730 คน