ข้อมูลการรับสมัครย้อนหลัง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฝ่ายประถม).

ปี 2565

โรงเรียน ปี 2565
รับสมัคร ออนไลน์ 17-28 ม.ค. 2565
การคัดเลือก คัดเลือกโดยวิธีการจับฉลาก วันที่ 27 ก.พ. 2565 13.00-16.00 น.
ประกาศผล 28 ก.พ. 2565
จำนวนที่รับ 280 คน บุคคลภายนอก 130 คน

ปี 2564

โรงเรียน ปี 2564
รับสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร 25 ม.ค.-5 ก.พ. 2564
ยื่นใบสมัคร ออนไลน์ 26 ม.ค.-14 ก.พ. 2564
จำนวนที่รับ 280 คน บุคคลภายนอก 130 คน

ปี 2563

โรงเรียน ปี 2563
จำหน่ายใบสมัคร
 • ดาวน์โหลดใบสมัคร 20-24 ม.ค. 2563
 • รับใบสมัคร 11-13 ก.พ. 2563 08.00-16.00 น.
 • ยื่นใบสมัคร 7-8 มี.ค. 2563
  จำนวนที่รับ 280 คน บุคคลภายนอก 130 คน

  ปี 2562

  โรงเรียน ปี 2562
  จำหน่ายใบสมัคร ออนไลน์ 21-25 ม.ค. 2562
  รับที่อาคาร1 11-13 ก.พ. 2562
  วันที่รับสมัคร 9-10 มี.ค. 2562
  วันที่สอบ 20 มี.ค. 2562
  วันที่ประกาศผล 31 มี.ค. 2562
  จำนวนที่รับ 280 คน บุคคลภายนอก 130 คน

  ปี 2560 - 2561

  โรงเรียน ปี 2560 ปี 2561
  จำหน่ายใบสมัคร 6 - 9 ก.พ. 2560 22 - 26 ม.ค. 2561
  วันที่รับสมัคร 11-12 มี.ค. 2560 10 - 11 มี.ค. 2561
  วันที่สอบ 21 มี.ค. 2560 21 มี.ค. 2561
  วันที่ประกาศผล 2 เม.ย. 2560 1 เม.ย. 2561
  จำนวนที่รับ 280 คน บุคคลภายนอก 130 คน 280 คน บุคคลภายนอก 130 คน

  ปี 2558 - 2559

  โรงเรียน ปี 2558 ปี 2559
  จำหน่ายใบสมัคร 9 - 12 ก.พ. 2558 8 - 11 ก.พ. 2559
  วันที่รับสมัคร 7-8 มี.ค. 2558 -
  วันที่สอบ 17 มี.ค. 2558 15 มี.ค. 2559
  วันที่ประกาศผล 29 มี.ค. 2558 27 มี.ค. 2559
  จำนวนที่รับ 280 คน บุคคลภายนอก 130 คน 280 คน บุคคลภายนอก 130 คน
  จำนวนผู้สมัคร(คน) ประมาณ 3,600 คน ประมาณ 3,600 คน

  ปี 2556 - 2557

  โรงเรียน ปี 2556 ปี 2557
  จำหน่ายใบสมัคร 11 - 15 ก.พ. 2556 10 - 13 ก.พ. 2557
  วันที่รับสมัคร - 8-9 มี.ค. 2557
  วันที่สอบ 19 มี.ค. 2556 18 มี.ค. 2557
  วันที่ประกาศผล 31 มี.ค. 2556 30 มี.ค. 2557
  จำนวนที่รับ 280 คน บุคคลภายนอก 130 คน 280 คน บุคคลภายนอก 130 คน
  จำนวนผู้สมัคร(คน) - 3,620 คน

  ปี 2554 - 2555

  โรงเรียน ปี 2554 ปี 2555
  จำหน่ายใบสมัคร 7-11 ก.พ. 2554 20-24 ก.พ. 2555
  วันที่รับสมัคร - -
  วันที่สอบ 15 มี.ค. 2554 3 เม.ย. 2555
  วันที่ประกาศผล 27 มี.ค. 2554 13 เม.ย. 2555
  จำนวนที่รับ 280 คน บุคคลภายนอก 130 คน 280 คน บุคคลภายนอก 130 คน
  จำนวนผู้สมัคร(คน) - -

  ปี 2552 - 2553

  โรงเรียน ปี 2552 ปี 2553
  จำหน่ายใบสมัคร 10-13 ก.พ. 2552 8-12 ก.พ. 2553
  วันที่รับสมัคร - -
  วันที่สอบ 17 มี.ค. 2552 16 มี.ค.2553
  วันที่ประกาศผล 29 มี.ค. 2552 28 มี.ค.2553
  จำนวนที่รับ 280 คน บุคคลภายนอก 130 คน 280 คน บุคคลภายนอก 130 คน
  จำนวนผู้สมัคร(คน) 2,884 คน ประมาณ 3,200 คน

  ปี 2550 - 2551

  โรงเรียน ปี 2550 ปี 2551
  จำหน่ายใบสมัคร 12-16 ก.พ. 2550 11-15 ก.พ. 2551
  วันที่รับสมัคร - -
  วันที่สอบ 13 มี.ค. 2550 18 มี.ค. 2551
  วันที่ประกาศผล 25 มี.ค.2550 30 มี.ค. 2551
  จำนวนที่รับ 260 คน บุคคลภายนอก 130 คน 260 คน บุคคลภายนอก 130 คน
  จำนวนผู้สมัคร(คน) 2,780 คน 2,730 คน