ข้อมูลการรับสมัครย้อนหลัง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถม.

ปี 2565

โรงเรียน ปี 2565
รับสมัคร 21 ก.พ.-27 ก.พ. 2565(สมัครออนไลน์)
วิธีการคัดเลือก
 • รอบที่1 20 มี.ค. 2565 07.00-16.30 น.
 • รอบที่2 31 มี.ค. 2565 07.00-16.30 น.
 • ประกาศผล
 • รอบที่1 28 มี.ค. 2565 15.00 น.
 • รอบที่2 5 เม.ย. 2565 15.00 น.
 • วันมอบตัว
 • ดาวน์โหลดเอกสาร 11 เม.ย. 2565
 • มอบตัว 18 เม.ย. 2565 09.00-11.30 น.
 • ทดสอบพื้นฐานความรู้ 9 พ.ค. 2565 07.30-12.00 น.

  ปี 2564

  โรงเรียน ปี 2564
  รับสมัคร 25 ม.ค.-31 ก.พ. 2564(สมัครออนไลน์)
  คัดเลือก แบบประเมินความพร้อม 23 มี.ค. 2564
 • รอบที่1 08.15-09.45 น.
 • รอบที่2 10.15-11.45 น.
 • รอบที่3 12.45-14.15 น.
 • รอบที่4 14.45-16.15 น.
 • ประกาศผล 30 มี.ค. 2564 14.00 น.
  มอบตัว
 • รับเอกสารมอบตัว 31 มี.ค. 2564 08.00-16.00 น.
 • มอบตัว 2 เม.ย. 2564 08.00-12.00 น.
 • ปี 2563

  โรงเรียน ปี 2563
  จำหน่ายใบสมัคร 20-31 ม.ค. 2563 08.00-16.00 น.
  รับสมัคร 22-23 ก.พ. 2563
  คัดเลือก แบบประเมินความพร้อม 2 มิ.ย. 2563
 • รอบที่1 08.30-10.00 น.
 • รอบที่2 10.30-12.00 น.
 • รอบที่3 13.00-14.30 น.
 • รอบที่4 15.00-16.30 น.
 • ประกาศผล 8 มิ.ย. 2563 14.00 น.
  จำนวนที่รับ(คน) 100

  ปี 2562

  โรงเรียน ปี 2562
  จำหน่ายใบสมัคร 21 ม.ค.-1 ก.พ. 2562
  วันที่รับสมัคร 16-17 ก.พ. 2562
  วันที่สอบ 20 มี.ค. 2562
  วันที่ประกาศผล 26 มี.ค. 2562
  จำนวนที่รับ(คน) 100

  ปี 2560 - 2561

  โรงเรียน ปี 2560 ปี 2561
  จำหน่ายใบสมัคร 23 ม.ค. 2560 - 3 ก.พ. 2560 20 ม.ค. 2561 - 2 ก.พ. 2561
  วันที่รับสมัคร 18-19 ก.พ. 2560 17-18 ก.พ. 2561
  วันที่สอบ 21 มี.ค. 2560 21 มี.ค. 2561
  วันที่ประกาศผล 27 มี.ค. 2560 27 มี.ค. 2561
  จำนวนที่รับ(คน) 100 100

  ปี 2558 - 2559

  โรงเรียน ปี 2558 ปี 2559
  จำหน่ายใบสมัคร 26 ม.ค.-6 ก.พ. 2558 25 ม.ค.-5 ก.พ. 2559
  วันที่รับสมัคร 21 - 22 ก.พ. 2558 20 - 21 ก.พ. 2559
  วันที่สอบ 17 มี.ค. 2558 15 มี.ค. 2559
  วันที่ประกาศผล 23 มี.ค. 2558 21 มี.ค. 2559
  จำนวนที่รับ(คน) 100 100
  จำนวนผู้สมัคร(คน) 2,400 2,500

  ปี 2556 - 2557

  โรงเรียน ปี 2556 ปี 2557
  จำหน่ายใบสมัคร 28 ม.ค.-8 ก.พ. 2556 27 ม.ค.- 7 ก.พ. 2557
  วันที่รับสมัคร
  วันที่สอบ 19 มี.ค. 2556 18 มี.ค. 2557
  วันที่ประกาศผล 25 มี.ค. 2556 24 มี.ค. 2557
  จำนวนที่รับ(คน) 100 100
  จำนวนผู้สมัคร(คน) 2,780 2,456

  ปี 2554 - 2555

  โรงเรียน ปี 2554 ปี 2555
  จำหน่ายใบสมัคร 31 ม.ค.-11 ก.พ. 2554 31 ม.ค.-10 ก.พ. 2555
  วันที่รับสมัคร - -
  วันที่สอบ 19-20 ก.พ. 2554 3 เม.ย. 2555
  วันที่ประกาศผล 21 มี.ค. 2554 11 เม.ย. 2555
  จำนวนที่รับ(คน) 100 100
  จำนวนผู้สมัคร(คน) 3,148 2,877

  ปี 2552 - 2553

  โรงเรียน ปี 2552 ปี 2553
  จำหน่ายใบสมัคร 2-13 ก.พ. 2552 1-12 ก.พ. 2553
  วันที่รับสมัคร
  วันที่สอบ 17 มี.ค. 2552 16 มี.ค. 2553
  วันที่ประกาศผล 23 มี.ค. 2552 22 มี.ค. 2553
  จำนวนที่รับ(คน) 100 100
  จำนวนผู้สมัคร(คน) 2,850 2,982

  ปี 2550 - 2551

  โรงเรียน ปี 2550 ปี 2551
  จำหน่ายใบสมัคร 5-16 ก.พ. 2550 4-15 ก.พ. 2551
  วันที่รับสมัคร - -
  วันที่สอบ 20 มี.ค. 2550 18 มี.ค. 2551
  วันที่ประกาศผล 26 มี.ค. 2550 24 มี.ค. 2551
  จำนวนที่รับ(คน) 100 100
  จำนวนผู้สมัคร(คน) 2,530 2,450