ข้อมูลการรับสมัครย้อนหลัง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถม.

ปี 2562

โรงเรียน ปี 2562
จำหน่ายใบสมัคร 21 ม.ค.-1 ก.พ. 2562
วันที่รับสมัคร 16-17 ก.พ. 2562
วันที่สอบ 20 มี.ค. 2562
วันที่ประกาศผล 26 มี.ค. 2562
จำนวนที่รับ(คน) 100
จำนวนผู้สมัคร() -

ปี 2560 - 2561

โรงเรียน ปี 2560 ปี 2561
จำหน่ายใบสมัคร 23 ม.ค. 2560 - 3 ก.พ. 2560 20 ม.ค. 2561 - 2 ก.พ. 2561
วันที่รับสมัคร 18-19 ก.พ. 2560 17-18 ก.พ. 2561
วันที่สอบ 21 มี.ค. 2560 21 มี.ค. 2561
วันที่ประกาศผล 27 มี.ค. 2560 27 มี.ค. 2561
จำนวนที่รับ(คน) 100 100
จำนวนผู้สมัคร(คน) - -

ปี 2558 - 2559

โรงเรียน ปี 2558 ปี 2559
จำหน่ายใบสมัคร 26 ม.ค.-6 ก.พ. 2558 25 ม.ค.-5 ก.พ. 2559
วันที่รับสมัคร 21 - 22 ก.พ. 2558 20 - 21 ก.พ. 2559
วันที่สอบ 17 มี.ค. 2558 15 มี.ค. 2559
วันที่ประกาศผล 23 มี.ค. 2558 21 มี.ค. 2559
จำนวนที่รับ(คน) 100 100
จำนวนผู้สมัคร(คน) 2,400 2,500

ปี 2556 - 2557

โรงเรียน ปี 2556 ปี 2557
จำหน่ายใบสมัคร 28 ม.ค.-8 ก.พ. 2556 27 ม.ค.- 7 ก.พ. 2557
วันที่รับสมัคร
วันที่สอบ 19 มี.ค. 2556 18 มี.ค. 2557
วันที่ประกาศผล 25 มี.ค. 2556 24 มี.ค. 2557
จำนวนที่รับ(คน) 100 100
จำนวนผู้สมัคร(คน) 2,780 2,456

ปี 2554 - 2555

โรงเรียน ปี 2554 ปี 2555
จำหน่ายใบสมัคร 31 ม.ค.-11 ก.พ. 2554 31 ม.ค.-10 ก.พ. 2555
วันที่รับสมัคร - -
วันที่สอบ 19-20 ก.พ. 2554 3 เม.ย. 2555
วันที่ประกาศผล 21 มี.ค. 2554 11 เม.ย. 2555
จำนวนที่รับ(คน) 100 100
จำนวนผู้สมัคร(คน) 3,148 2,877

ปี 2552 - 2553

โรงเรียน ปี 2552 ปี 2553
จำหน่ายใบสมัคร 2-13 ก.พ. 2552 1-12 ก.พ. 2553
วันที่รับสมัคร
วันที่สอบ 17 มี.ค. 2552 16 มี.ค. 2553
วันที่ประกาศผล 23 มี.ค. 2552 22 มี.ค. 2553
จำนวนที่รับ(คน) 100 100
จำนวนผู้สมัคร(คน) 2,850 2,982

ปี 2550 - 2551

โรงเรียน ปี 2550 ปี 2551
จำหน่ายใบสมัคร 5-16 ก.พ. 2550 4-15 ก.พ. 2551
วันที่รับสมัคร - -
วันที่สอบ 20 มี.ค. 2550 18 มี.ค. 2551
วันที่ประกาศผล 26 มี.ค. 2550 24 มี.ค. 2551
จำนวนที่รับ(คน) 100 100
จำนวนผู้สมัคร(คน) 2,530 2,450