ลงทะเบียนสมัครสมาชิก
ห้องแนวข้อสอบสาธิต  |  ห้อง S-NET
 

 สถิติ-ผลงาน

สถิติสมาชิกสอบสาธิตดอทคอมที่สอบติดโรงเรียนสาธิตฯ
สาธิตฯ ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
สาธิตเกษตร 12 คน 14 คน 27 คน 30 คน 21 คน 25 คน 26 คน 18 คน
สาธิตจุฬาฯ 13 คน 10 คน 24 คน 25 คน 37 คน 28 คน 25 คน 22 คน
สาธิตประสานมิตร 1 คน 9 คน 22 คน 12 คน 34 คน 16 คน 15 คน 14 คน
สาธิตราม ป1 - 3 คน 10 คน 4 คน 9 คน 5 คน - -
ราชวินิต EP - - - - 41 คน 45 คน - -

สาธิตฯ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
สาธิตเกษตร 28 คน 26 คน 23 คน
สาธิตจุฬาฯ 27 คน 25 คน 21 คน
สาธิตประสานมิตร 21 คน 19 คน 15 คน

สถิตินักเรียนที่สอบติดโรงเรียนสาธิตฯ มากกว่า 1 แห่ง
โรงเรียนสาธิต ฯ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554
จุฬาฯ + เกษตร + ประสานมิตร 1 คน - - - -
จุฬาฯ + เกษตร + ราม - - 1 คน - -
จุฬาฯ + เกษตร 9 คน 3 คน 3 คน 3 คน -
จุฬาฯ + ประสานมิตร 1 คน 3 คน 2 คน 3 คน 6 คน
เกษตร + ประสานมิตร 1 คน - - - -
จุฬาฯ + ราม 1 คน 1 คน 2 คน 1 คน -
เกษตร + ราม 1 คน 4 คน 6 คน 3 คน 6 คน
โรงเรียนสาธิต ฯ ปี 2555 จำนวนคน
จุฬาฯ + ราม + ราชวินิต 1 คน
 เกษตร + ราม 2 คน
 เกษตร + ราชวินิต 10 คน
จุฬาฯ + ประสานมิตร 3 คน
จุฬาฯ + ราม 1 คน
จุฬาฯ + ราชวินิต 28 คน
ประสานมิตร + ราชวินิต 2 คน
ราม + ราชวินิต 1 คน

โรงเรียนสาธิต ฯ 2559 2560 2561
จุฬาฯ + ประสานมิตร 5 คน 6 คน 4 คน