S-NET 

เรียนผู้ปกครอง

สอบสาธิตดอดคอม เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้าทดสอบ S-NET Online ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และทดสอบน้องๆ ก่อนลงสนามสอบจริง ด้วยแนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ เชาว์ปัญญา และความรู้ทั่วไป ด้วยแนวข้อสอบเก่าโรงเรียนสาธิตจำนวน 40 ข้อ.

- เปิดรับสมัคร และเริ่มทดสอบ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 22 มีนาคม 2564

- ประกาศผลคะแนนรวม คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด คะแนนเฉลี่ย วันที่ 22 มีนาคม 2564

ค่าใช้จ่ายในการสอบ 100 บาท

พิเศษฟรี! สำหรับสมาชิกที่ซื้อแนวข้อสอบสาธิตชุด Satit full pack(ชุดใหญ่) สามารถเข้าทดสอบ S-NET Online โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


สำหรับผู้สนใจสมัครทดสอบ S-NET Online ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้.

  • สร้างบัญชีผู้ใช้  ถ้าสร้างบัญชีผู้ใช้ไว้แล้วให้ข้ามขั้นตอนนี้     
  • เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลแล้ว จะเปิดให้เข้าทดสอบได้ในวันถัดไป
  • เข้าทดสอบ S-NET ได้ตามเวลาที่ระบุไว้ โดยล็อกอิน เข้าสู่ระบบ จากนั้นแตะหรือคลิกที่เมนู เข้าห้อง S-NET

S-NET คืออะไร?

         S-NET คือ ระบบการทดสอบแบบออนไลน์ โดยใช้แนวข้อสอบของโรงเรียนสาธิต เพื่อทดสอบความพร้อมก่อนสอบจริง เพื่อใช้ประเมินศักยภาพของตัวนักเรียนเองเปรียบเทียบกับนักเรียนในกลุ่มที่สอบด้วยกัน โดยจะเป็นศูนย์กลางให้สมาชิกร่วมแข่งขันกันเอง และจะประกาศผลคะแนนให้ทราบ 2 แบบ คือ
1. คะแนนสอบของผู้สอบ จะแสดงเมื่อสอบเสร็จ.
2. รายงานคะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด คะแนนเฉลี่ย และคะแนนที่สอบ จะประกาศผลให้ทราบหลังจากปิดการทดสอบ โดยจะแจ้งให้ทราบ