S-NET 

เรียนผู้ปกครอง

www.sobsatit.com เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้าทดสอบ S-NET Online ประจำปี 2563 รอบที่ 2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และทดสอบน้องๆ ก่อนลงสนามสอบจริง ด้วยแนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ เชาว์ปัญญา และความรู้ทั่วไป ด้วยแนวข้อสอบเก่าโรงเรียนสาธิตจำนวน 50 ข้อ.

- เปิดรับสมัคร และเริ่มทดสอบได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

- ประกาศผลคะแนนรวม คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด คะแนนเฉลี่ย จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ค่าใช้จ่ายในการสอบ ไม่มีค่าใช้จ่าย


สำหรับผู้สนใจสมัครทดสอบ S-NET Online ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้.

  • สร้างบัญชีผู้ใช้  ถ้าสร้างบัญชีผู้ใช้ไว้แล้วให้ข้ามขั้นตอนนี้     
  • เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลแล้ว จะเปิดให้เข้าทดสอบได้ในวันถัดไป
  • เข้าทดสอบ S-NET ได้ตามเวลาที่ระบุไว้ โดยล็อกอิน เข้าสู่ระบบ จากนั้นแตะหรือคลิกที่เมนู เข้าห้อง S-NET

S-NET คืออะไร?

         S-NET คือ ระบบการทดสอบแบบออนไลน์ โดยใช้แนวข้อสอบของโรงเรียนสาธิต เพื่อทดสอบความพร้อมก่อนสอบจริง เพื่อใช้ประเมินศักยภาพของตัวนักเรียนเองเปรียบเทียบกับนักเรียนในกลุ่มที่สอบด้วยกัน โดยจะเป็นศูนย์กลางให้สมาชิกร่วมแข่งขันกันเอง และจะประกาศผลคะแนนให้ทราบ 2 แบบ คือ
1. คะแนนสอบของผู้สอบ จะแสดงเมื่อสอบเสร็จ.
2. รายงานคะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด คะแนนเฉลี่ย และคะแนนที่สอบ จะประกาศผลให้ทราบหลังจากปิดการทดสอบ โดยจะแจ้งให้ทราบ