เกี่ยวกับเรา

สอบสาธิตดอทคอม (www.sobsatit.com) เป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เป็นการทดสอบความพร้อม ด้วยแนวข้อสอบโรงเรียนสาธิตแบบออนไลน์ ที่ช่วยให้คุณพ่อ คุณแม่ หรือผูู้ปกครองเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆ นักเรียนอนุบาลที่จะสอบเข้าโรงเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตเกษตร โรงเรียนสาธิตจุฬา สาธิตราม และโรงเรียนในเครือคาทอลิก และสอบเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล 3  โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ด้วยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย ความรู้รอบตัว และเชาว์ปัญญา ทางทีมงานสอบสาธิตจะช่วย ท่านผู้ปกครอง คุณพ่อ คุณแม่ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับน้องๆ ที่จะสอบเข้าโรงเรียนสาธิตด้วยแนวข้อสอบสาธิตเพื่อให้น้อง ๆ พร้อมมากที่สุด.