Background switcher

Choose background style

The Pretest 2563

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฝ่ายประถม) กำหนดการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2567.

รายละเอียด คลิก!

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฝ่ายประถม) กำหนดการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2567.

รายละเอียด คลิก!
The Last of us

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ปีการศึกษา 2567..

รายละเอียด

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ปีการศึกษา 2567..

รายละเอียด

ค่าบริการแนวข้อสอบโรงเรียนสาธิตออนไลน์

สามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 1 - เมษายน - 2565.

ชุด Satit standard pack
1,200 B
รวมทั้งหมด 730 ข้อ
ชุด Satit full pack
1,800 B
รวมทั้งหมด1,750 ข้อ
แนวข้อสอบ ป.1 โรงเรียนสาธิตเกษตร สาธิตจุฬา และแนวข้อสอบ อ.3 สาธิต มศว.ประสานมิตร ปี 2549
แนวข้อสอบ ป.1 โรงเรียนสาธิตเกษตร สาธิตจุฬา และแนวข้อสอบ อ.3 สาธิต มศว.ประสานมิตร ปี 2550
แนวข้อสอบ ป.1 โรงเรียนสาธิตเกษตร สาธิตจุฬา และแนวข้อสอบ อ.3 สาธิต มศว.ประสานมิตร ปี 2551
แนวข้อสอบ ป.1 โรงเรียนสาธิตเกษตร สาธิตจุฬา และแนวข้อสอบ อ.3 สาธิต มศว.ประสานมิตร ปี 2552
แนวข้อสอบ ป.1 โรงเรียนสาธิตเกษตร สาธิตจุฬา และแนวข้อสอบ อ.3 สาธิต มศว.ประสานมิตร ปี 2553
แนวข้อสอบ ป.1 โรงเรียนสาธิตเกษตร สาธิตจุฬา และแนวข้อสอบ อ.3 สาธิต มศว.ประสานมิตร ปี 2554
แนวข้อสอบ ป.1 โรงเรียนสาธิตเกษตร สาธิตจุฬา และแนวข้อสอบ อ.3 สาธิต มศว.ประสานมิตร ปี 2555
แนวข้อสอบ ป.1 โรงเรียนสาธิตเกษตร สาธิตจุฬา และแนวข้อสอบ อ.3 สาธิต มศว.ประสานมิตร ปี 2556
แนวข้อสอบ ป.1 โรงเรียนสาธิตเกษตร สาธิตจุฬา และแนวข้อสอบ อ.3 สาธิต มศว.ประสานมิตร ปี 2557
แนวข้อสอบ ป.1 โรงเรียนสาธิตเกษตร สาธิตจุฬา และแนวข้อสอบ อ.3 สาธิต มศว.ประสานมิตร ปี 2558
แนวข้อสอบ ป.1 โรงเรียนสาธิตเกษตร สาธิตจุฬา และแนวข้อสอบ อ.3 สาธิต มศว.ประสานมิตร ปี 2559
แนวข้อสอบ ป.1 โรงเรียนสาธิตเกษตร สาธิตจุฬา และแนวข้อสอบ อ.3 สาธิต มศว.ประสานมิตร ปี 2560
แนวข้อสอบ ป.1 โรงเรียนสาธิตเกษตร สาธิตจุฬา และแนวข้อสอบ อ.3 สาธิต มศว.ประสานมิตร ปี 2561
แนวข้อสอบ ป.1 โรงเรียนสาธิตเกษตร สาธิตจุฬา และแนวข้อสอบ อ.3 สาธิต มศว.ประสานมิตร ปี 2562
แนวข้อสอบ ป.1 โรงเรียนสาธิตเกษตร และสาธิตจุฬา ปี 2563
แนวข้อสอบ ป.1 โรงเรียนสาธิตเกษตร และสาธิตจุฬา ปี 2564

ติดต่อ-สอบถาม

เกี่ยวกับเรา

สอบสาธิตดอทคอม (www.sobsatit.com) เป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เป็นการทดสอบความพร้อม ด้วยแนวข้อสอบโรงเรียนสาธิตแบบออนไลน์ ที่ช่วยให้คุณพ่อ คุณแม่ หรือผูู้ปกครองเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆ นักเรียนอนุบาลที่จะสอบเข้าโรงเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตเกษตร โรงเรียนสาธิตจุฬา สาธิตราม และโรงเรียนในเครือคาทอลิก และสอบเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล 3  โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ด้วยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย ความรู้รอบตัว และเชาว์ปัญญา ทางทีมงานสอบสาธิตจะช่วย ท่านผู้ปกครอง คุณพ่อ คุณแม่ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับน้องๆ ที่จะสอบเข้าโรงเรียนสาธิตด้วยแนวข้อสอบสาธิตเพื่อให้น้อง ๆ พร้อมมากที่สุด.

สมาชิก 13854 คน ออนไลน์2 คน