ลงทะเบียนสมัครสมาชิก
ห้องแนวข้อสอบสาธิต
 

ตารางการรับสมัครนักเรียนใหม่โรงเรียนสาธิต ประจำปี 2560
โรงเรียน จำหน่ายใบสมัคร รับสมัคร สอบ ประกาศผล
สาธิตเกษตร 6 - 9 ก.พ. 2560 11 - 12 มี.ค. 2560 21 มี.ค. 2560 2 เม.ย. 2560
สาธิตจุฬาๆ 23 ม.ค. 2560 - 3 ก.พ. 2560 18 - 19 ก.พ. 2560 21 มี.ค. 2560 27 มี.ค. 2560
สาธิตประสานมิตร 20 - 24 ก.พ. 2560 25 - 26 ก.พ. 2560 21 มี.ค. 2560 28 มี.ค. 2560

ฟรี ! ตัวอย่างแนวข้อสอบ
ขอเชิญน้องๆ มาทดลองทำตัวอย่างข้อสอบสาธิตเกษตร สาธิตจุฬา สาธิตประสานมิตร ได้ที่นี่เลยค่ะ
ตัวอย่างแนวข้อสอบสาธิตเกษตร ตัวอย่างแนวข้อสอบสาธิตจุฬาฯ ตัวอย่างแนวข้อสอบสาธิตประสานมิตร

สถิติสมาชิกสอบสาธิตดอทคอมที่สอบติดโรงเรียนสาธิตฯ
สาธิตฯ ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
สาธิตเกษตร 12 คน 14 คน 27 คน 30 คน 21 คน 25 คน 26 คน 18 คน
สาธิตจุฬา 13 คน 10 คน 24 คน 25 คน 37 คน 28 คน 25 คน 22 คน
สาธิตประสานมิตร 1 คน 9 คน 22 คน 12 คน 34 คน 16 คน 15 คน 14 คน

สาธิตฯ ปี 2559 ปี 2560
สาธิตเกษตร 28 คน 26 คน
สาธิตจุฬา 27 คน 25 คน
สาธิตประสานมิตร 21 คน 19 คน

ตารางเปรียบเทียบช่วงวันเกิดที่มีสิทธิสมัครเข้าสอบของโรงเรียนสาธิต

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี พ.ศ. ที่สอบ วันเริ่มต้น วันสุดท้าย
2558 15  ธันวาคม  2551 15  ธันวาคม  2552
2559 15  ธันวาคม  2552 15  ธันวาคม  2553
2560 15  ธันวาคม  2553 15  ธันวาคม  2554
2561 15  ธันวาคม  2554 15  ธันวาคม  2555
2562 15  ธันวาคม  2555 15  ธันวาคม  2556

* เด็กนักเรียนที่เกิดวันที่ 15 ธันวาคม ของทุกปี จะมีสิทธิ์สมัครสอบเข้าโรงเรียนสาธิตเกษตรได้ 2 ปี

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี พ.ศ. ที่สอบ วันเริ่มต้น วันสุดท้าย
2558 1  ธันวาคม  2551 30  พฤศจิกายน  2552
2559 1  ธันวาคม  2552 30  พฤศจิกายน  2553
2560 1  ธันวาคม  2553 30  พฤศจิกายน  2554
2561 1  ธันวาคม  2554 30  พฤศจิกายน  2555
2562 1  ธันวาคม  2555 30  พฤศจิกายน  2556

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปี พ.ศ. ที่สอบ วันเริ่มต้น วันสุดท้าย
2558 1  มิถุนายน  2552 31  พฤษภาคม  2553
2559 1  มิถุนายน  2553 31  พฤษภาคม  2554
2560 1  มิถุนายน  2554 31  พฤษภาคม  2555
2561 1  มิถุนายน  2555 31  พฤษภาคม  2556
2562 1  มิถุนายน  2556 31  พฤษภาคม  2557

เว็บไซต์โรงเรียนสาธิต

 

จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 13178 คน ออนไลน์:1 คน